Sprzęt ciężki do obsługi wysypisk

Posiadamy decyzję Prezydenta Miasta Tarnowa  zezwalające na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne \nr
WGK.B.IV-76380/p/29/04

Posiadamy również decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego nr SR.III.1.7243.4.2011.KP  zezwalającą na świadczenie usług w zakresie demontażu oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (eternit):

- 17 06 01 – Materiały izolacyjne zawierające azbest
- 17 06 05 –  Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Kliknij na poniższą ikonę aby zobaczyć decyzję:
 


UNIROLL Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Tel. 14 693 38 05
Fax 14 692 67 65

NIP 993-033-29-59
Tarnów | ul. Kwiatkowskiego 8 | tel.: 14 693 38 05 | fax: 14 692 67 65
Created by Duonet